Dodatok k súťaži
>> - 02.01.2007, 13:50
Prosím Vás! Prečítajte si poriadne text v súťaži!!!
Každý môže zaslať 1 auto do každej kategórie! Nezasielajte mi celý pack!
Autá v packoch nebudú zaradené!