Čeština
>> Martin Kolibab - 14.06.2008

Preklad do českého jazyka nájdete tu dole.
 
 
Čítajte readme!!!