Dátumy vydania
>> Peter Funka - 05.10.2007

PC 
Amerika: 17.11.2003
Európa: 28.11.2003
 
XboX 
Amerika: 20.11.2003
Európa: 21.11.2003
  
PS2
 Amerika: 17.11.2003
Európa: 21.11.2003
  
GameCube
 Amerika: 17.11.2003
Európa: 21.11.2003
 
PSP
 Všeobecný dátum: 15.3.2005