Tipy a triky
>> Marek Hrušovský - 14.10.2007

1. Je niekoľko spôsobov ako získať viac nitra: 
 • 1x ťuknete na tlačítko ktorým sa nitro aktivuje
 • robením šmykov - čím dhší šmyk tým viac nitra
 • jazdením za ostatnými tunermi
 • robením skokov
 • ísť rýchlosťou aspoň 80km/h a tesne obiehať nezávodné autá
 • robením 360° otočiek
 • používaním hydrauliky
 • prudkým zrýchlením
 • cúvaním pri maximálnej možnej rýchlosti
2. Počas závodu sa dá nitro získavať aj pomocou iných možností ako sú tie popísané vyššie:
 • jazdíte bez akéhokoľvek nárazu po určitú dobu
 • vedením v kole
 • urobíte najrýchlejší čas závodu
 • využijete skratku
3. Počas Driftu sa snažte driftovať blízko iných áut (Downhill) alebo blízko zvodidiel - ukazateľ bodov je oranžový a body pribúdajú rýchlejšie.
 
4. Ak sa chystáte vyzvať k závodu v meste iného tunera tak to doňho zboku napálte a v správny okamih stlačte Enter pre zahájenie závodu - pokiaľ sa vám to podarí, súper sa vybúra a vy mu môžete ľahko uniknúť na 300m a vyhrať tak závod.
 
5. Peniaze si môžete zarobiť aj zbieraním bankoviek (50 - 200$) - veľké zelené bankovky sú rozmiestnené rôzne po meste, alebo zbieraním Tipov k hraniu (20 - 90$) - veľké čarvené I sú väčšinou v okolí bankoviek.
 
6. Nezapomeňte vyzývat ostatní tunery - získáte bonusový tuning!