Preklad
>> Marek Hrušovský - 21.06.2007

Slovenčina
Preložené sú všetky texty okrem malého počtu SMS správ.
Slovenský preklad nájdete na webe www.slovenciny.com.
 
Download - 287kB - skrz portál slovenciny.com
 
Čeština
Preložené sú všetky texty vrátane SMS správ.
Český preklad nájdete na webe www.cestiny.cz.
 
Download - 369kB - skrz portál cestiny.cz